Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (06.07.2023 08:54)
V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. (24.08.2022 14:30)
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (29.04.2022 15:27)
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông (06.04.2022 16:41)

Xem tiếp
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2