Tra cứu văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2022 của Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông
Xem word online
2 Quyết định công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023 thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng giao thông của của Sở GTVT tỉnh Đắk Nông
Xem word online
3 Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-SGTVT ngày 16/01/2023 của Sở Giao thông Vận tải Đak Nông
Xem word online
4 Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông
Xem word online
5 Quyết định về việc phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2023
Xem word online
6 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Đắk Nông
Xem word online
7 Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng vận tải PT&NL ( Ông Lê Đình Hải )
Xem word online
8 Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính ( bà Lê Thị Hồng Nhung)
Xem word online
9 Kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch công chức, viên chức nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và 2025 - 2030, 2026 - 2031
Xem word online
10 Quyết định về việc phê duyệt, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 2026
Xem word online
11 Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông năm 2023
Xem word online
12 Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Đăk Nông
Xem word online
13 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2024
Xem word online
14 Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Đăk Nông
Xem word online
15 Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2023 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đăk Nông
Xem word online
16 Quyết định về việc đình chỉ cuộc thanh tra theo Quyết định số 298/QĐ/TTS ngày 30/10/2013
Xem word online
17 Quyết định về việc phân bổ bổ sung dự toán năm 2023
Xem word online
18 Quyết định công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Xem word online
19 Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô đối với HTX vận tải 19
Xem word online
20 Quyết định kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 276/KL-TTS ngày 06/10/2023 của Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
21 Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải tháng 01/2023
Xem word online
22 Quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về công tác đào tạo, sát hạch lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
23 Quyết định công bố Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
Xem word online
24 Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô đối với Chi nhánh HTX vận tải Thịnh Cường
Xem word online
25 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tham mưu về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình
Xem word online
26 Quyết định
Xem word online
27 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
Xem word online
28 Quyết định Công bố tải trọng cầu trên các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
29 Quyết định Công bố khổ giới hạn trên các tuyến đường tỉnh lộ
Xem word online
30 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
31 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 91/KL-TTS
Xem word online
32 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 90/KL-TTS
Xem word online
33 Quyết định về việc kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 92/KL-TTS
Xem word online
34 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Xem word online
35 Quyết định
Xem word online
36 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở GTVT
Xem word online
37 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe và điều kiện của trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây nguyên
Xem word online
38 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe và điều kiện của trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đại lợi
Xem word online
39 Kết luận kiểm tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông
Xem word online
40 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Cao Nguyên
Xem word online
41 Kết luận
Xem word online
42 Quyết định
Xem word online
43 Kết luận
Xem word online
44 Kết luận việc chấp hành các quy định về công tác đào tạo lái xe và điều kiện của Sân sát hạch lái xe hạng A1 đối với Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam
Xem word online
45 Quyết định vv phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở GTVT Đắk Nông
Xem word online
46 Quyết định kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 150/KL-TTS
Xem word online
47 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô đối với HTX vận tải và giải pháp công nghệ Nhật phong
Xem word online
48 Quyết định
Xem word online
49 Kết thúc việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận số 64/KL-TTS
Xem word online
50 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với Doanh nghiệp tư nhân Thiên Trung Đắk Nông
Xem word online