thông báo 18/05/2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 củaThủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

          Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong tình hình mới; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông./.

          (Kèm theo Kế hoạch số 310/KH-UBND; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023)

BBT

Bản in

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2