An toàn giao thông 26/02/2024

Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học

Sở Giao thông vận tải Đăk Nông nhận được văn bản số 9598/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải, về việc gửi cuốn “Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học” làm tài liệu tham khảo (lần 2); sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) phổ biến cuốn sổ tay nêu trên đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tham khảo nhằm bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông khu vực trường học trên địa bàn tỉnh

Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học được Bộ Giao thông vận tải làm việc với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIP) để xây dựng và ban hành với các mục tiêu làm tài liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân, nhà trường từ trung ương đến địa phương nghiên cứu, triển khai các giải pháp nâng cao điều kiện an toàn giao thông khu vực trường học. Sở GTVT gửi đến các cơ quan, đơn vị cuốn “Sổ tay an toàn giao thông khu vực trường học” để làm tài liệu tham khảo trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng công trình xây dựng, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh liên quan đến khu vực trường học. Sở Giao thông vận tải giới thiệu Sổ tay An toàn giao thông khu vực trường học.

Bản in

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2