LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ 2

(01/8/2022)

Sáng:

Đ/c Sơn - PGĐ Sở tham dự Hội nghị Chuyển đổi số tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Chiều:

Đ/c Bản – Giám đốc Sở tham dự Hội nghị tại UBND tỉnh 

Thứ 3

(02/8/2022)

Sáng:

Đ/c Bản – Giám đốc Sở tham dự Hội nghị tại Tỉnh ủy

Đ/c Sơn - PGĐ Sở tham dự họp tại UBND tỉnh

Chiều:

Đ/c Bản – Giám đốc Sở tham dự họp tại UBND tỉnh

Thứ 4

(03/8/2022)

Sáng:

Đ/c Bản – Giám đốc Sở tham dự họp tại UBND tỉnh

Đ/c Sơn - PGĐ Sở tham dự họp tại UBND tỉnh

Chiều:

Đ/c Bản – Giám đốc Sở tham dự họp tại UBND tỉnh

Thứ 5

(04/8/2022)

Sáng:

Chiều:

Thứ 6

(05/8/2022)

Sáng:

Đ/c Mạnh – Phó Giám đốc Sở tham dự Hội nghị tải thành phố Đà Nẵng

Chiều: 

HÀNG TUẦN

Thanh tra Sở:

  •  Tiếp công dân. Xử lý VPHC. Tổng hợp báo cáo theo quy định.
  •  Kiểm soát tải trọng xe và kiểm tra hành lang an toàn đường bộ.
  •  Kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách.