LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN NGÀY 22/11/2019

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo tham dự

Địa điểm

Thứ 5 (21/11/2019)

7 giờ 30 Làm việc với Huyện ủy Krông Nô và Thông báo kết luận kiểm tra

Đ/c Bản - PGĐ Sở

Huyện ủy Krông Nô