Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG

 
         1. Giám đốc
 
 
Gđ Hùm 002.jpg

Họ và tên: Võ Văn Hùm

Sinh ngày: 01/7/1961

Quê quán: Nhơn Lý –Thành Phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0913.436.657

Email: humvv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở Giao thông vận tải.

b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm; công tác đối ngoại; thu hút các dự án đầu tư từ ngân sách; tổ chức cán bộ; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an toàn giao thông của ngành.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính.

d) Kiêm các chức danh : Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng; Trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

2. Các Phó Giám đốc:

 

img069.jpg

Họ và tên: Nguyễn Nhân Bản 

Sinh ngày: 11/02/1977

Quê quán: xã Nhơn Khánh - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0914.018.437

Email: bannn.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở thường trực; chủ trì và điều phối hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng và được ủy quyền.

          b) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi , chỉ đạo:

          - Công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản cơ quan Văn phòng Sở;

          - Công tác quản lý nhà nước về giao thông, bao gồm cả đầu tư xây dựng và quản lý, sửa chữa, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; Công tác an toàn giao thông; cải cách hành chính; kỹ thuật công trình và nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

          - Công tác đầu tư xây dựng giao thông đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

        ​  - Công tác tổ chức quản lý duy tu, bảo trì đường bộ, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường do Sở quản lý và được ủy thác quản lý; một số nhiệm vụ khác khi được 

Giám đốc Sở giao cụ thể.

          c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng quản lý Chất lượng công trình, Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng; Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ;

          - Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông.

          - Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động liên quan của ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

          d) Kiêm các chức danh: Trưởng Ban An toàn giao thông của Sở; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính và ISO cơ quan; Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật. Trưởng ban phòng chống và khắc phục thiên tai của ngành.

          - Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

 

img025.jpg 

Họ và tên Phạm Văn Mạnh   

Sinh ngày: 12/10/1968

Quê quán: xã Việt Thuận - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0903.537.575

Email: manhpv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa; công tác đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công nghiệp cơ khí ô tô; Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao cụ thể.

          b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng: Phòng quản lý Vận tải, phương tiện và người lái;

          - Theo dõi hoạt động Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông.

          c) Kiêm các chức danh: Các ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

 31098.jpg

Họ và tên: Phan Nhật Thanh   

Sinh ngày: 02/04/1980

Quê quán:  Phường Mân Thái - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

 Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 01657.668.668

Email:thanhpn.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật; Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể.

          b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở;

          c) Kiêm các chức danh: Các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.                                                                                                

 ​ ​3. Các phòng ban:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Đào Công Chức

Phó chánh PT VP

0905.192.286

02

Nguyễn Hữu Lĩnh

Phó chánh VP

0982.944.407

03

Nguyễn Thị Tuyết

Văn thư

0911.773.789

04

Phan Văn Đạo

Chuyên viên

0979.172.755

05

Hoàng Văn Tài

Chuyên viên

0166.5553.054

06

Võ Đức Nhất

Chuyên viên

0905.332.189

07

Huỳnh Tuấn Anh

Chuyên viên

0935.804.466

08

Triệu Văn Quân

Lái xe

0905.126.060

09

Lê Phước Mến

Lái xe

0914.134.667

10

Triệu Chí Hưng

Lái xe

0982.020.592

11

Lâm Thị Nhị

Tạp vụ

0905.970.044

12

Lục Văn Vinh

Bảo vệ

0979.705.578

- Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Nguyễn Chí Thành

Trưởng phòng

 0935.144.545

02

Lê Đình Hải

Phó phòng

 0987.248.248

03

Nguyễn Dũng

Phó phòng

 0914.086.565

04

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

 0989.708.468

05

Tôn Thất Vinh

Chuyên viên

 0972.274.488

06

Nguyễn Văn ​Bách

Chuyên viên

 0976.550.771

07

Nguyễn Duy Hưng

Nhân viên

 0905.292.099

08

Trần Hữu Tuấn

Chuyên viên

 0905.711.979


- Phòng Pháp chế - An toàn:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Đinh Thị Hà

Trưởng phòng

 0967.027.575

02

Hoàng Anh Dũng

Chuyên viên

  0905.057.272


- Phòng Kế Hoạch - Tài Chính:​


TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Phạm Văn Bắc

Phó PT phòng

 0905.908.989

02

Lê Thị Hồng  Nhung

Phó phòng

 0905.349.199

03

Nguyễn T. Tuyết Nga

Kế toán

 0976.580.979

04

Phạm Hoài Anh

Kế toán

 0935.117.879

05

Trương Thị Diễm

Chuyên viên

 0989.011.711

06

Trần Việt Anh

Chuyên viên

 0971.477.979

07

Nguyễn Thị Thủy

Thủ Quỹ

 0943.672.879

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Trương Đức Tuấn

Phó phòng

 0979.437.222

02

Nguyễn Ngọc Thắng

Chuyên viên

 0905.074.626

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Hà Sỹ Sơn

Trưởng phòng

0967.048.585

02

Nguyễn Văn Thịnh

Phó phòng

0945.038.393

03

Đinh Hoàng Trung

Chuyên viên

 0935.369.336

 

- Thanh Tra Sở Giao thông vận tải:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Lê Xuân Nhị

Chánh TT

0903.545.388

02

Hoàng Hữu Huy

Phó chánh TT

 0913.618.245

03

Lê Phan Quốc Toản

Công chức TT

 0905.091.180

04

Trần Đình Nam 

Công chức TT

  0986.696.568

05

Bùi Ngọc Tịnh

Đội trưởng

 0905.090.169

06

Nguyễn Hữu Sơn

Đội trưởng

0967.180.280

07

Hà Văn Thành

Đội phó

 0934.744.879

08

Lê  Văn Việt

Đội viên

 0975.868.259

09

Nguyễn Quang Khải

Đội viên

0945.473.968

10

Trần Hoài Xuân

Đội viên

 0962.556.869

11

Phạm Thành Đức

Đội viên

 0906.270.470

12

Ngô Thanh Thảo

Đội viên

 0935.948.368

13

Đinh Quốc Hải

Đội viên

 0967.053.939

14

Y Suyên Knul

Đội viên

 0905.304.090

15

Nguyễn Ngọc Thạch

Đội viên

 0979.707.088

16

Hoàng Trung Huấn

Đội viên

 0919.491.669

17

Nguyễn Văn Lan

Đội viên

 0973.491.409

18

Nguyễn Lý Quang

Đội viên

 0982.266.458

19

Bùi Công Mạnh

Đội viên

 0905.608.460

20

Nguyễn Giang Nam

Đội viên

 0988.844.333

21

Phạm Văn Huyền

Đội viên

 0938.233.456

22

Nguyễn Thành Nam

Đội viên

 0931.111.779

23

Nguyễn Thanh Lâm

Đội viên

 0164.3830.780

24

Nguyễn Ngọc Bình

Đội viên

 0979.707.464

25

Nguyễn Ngọc Anh

Đội viên

 0971.748.847

- Ban Quản lý Dự án Bảo trì đường bộ:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Bùi Văn Đoàn

Giám đốc

0989.359.578

02 ​Phạm Văn Tình Phó Giám đốc ​0905.040.199

03

Trần Vĩnh Phương

Phó Giám đốc

0979.778.815

04

Lê Thị Hoài

Trưởng phòng

0125.3687.979

05

Lê Văn Giang

Phó phòng

0985.046.979

06

Nguyễn Bá Anh

Phó phòng

0907.470.240

07

Nguyễn Thị Bích Đào

Kế toán

0975.949.400

08

Ngô Đức Hoà

Nhân viên

0946.445.858

09

Nguyễn Văn Quân

Nhân viên

0964.187.787

10

Trần Hữu Hậu

Nhân viên

0985.014.648

11

Trần Văn Thoại

Nhân viên

0963.355.061

12

Nguyễn Tiến Sỹ

Bảo vệ

0962.955.788

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
5
6
2
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3