Tin hoạt động ngành 08/07/2024

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đăk Nông công khai số liệu (chi tiết tại biểu số 03 đính kèm) và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước của Sở Giao thông Vận tải 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện nguồn thu phí và thu khác:

* Nguồn thu phí để lại 6 tháng đầu năm 2024:

Tổng  thu phí và lệ phí  4.922 triệu đồng/ 14.000 triệu đồng đạt 35,16% so với dự toán.

- Số phí trích được để lại chi  534 triệu đồng/ 2.000 triệu đồng đạt 26,7% so với dự toán;

- Số phí, lệ phí nộp Ngân sách nhà nước thực hiện 2.385/5.396 triệu đồng đạt 44,2% so với dự toán.

- Số trả Trung tâm sát hạch thực hiện 2.076/6.504 triệu đồng đạt 31,92% so với dự toán.

- Số trả Trung tâm hành chính công thực hiện 79/100 triệu đồng đạt 79% so với dự toán.

2. Dự toán chi Ngân sách nhà nước:

- Dự toán chi ngân sách nhà nước giao năm 2024 là 45.709 triệu đồng.

  • Dự toán đã sử dụng 6 tháng đầu năm 2024 là: 21.088 triệu đồng/45.709 triệu đồng đạt 46,14% so với dự toán. Trong đó:

+  Kinh phí quản lý hành chính thực hiện chế độ tự chủ thực hiện 2.556 triệu đồng/5.397 triệu đồng đạt 47,36% dự toán;

+ Kinh phí quản lý hành chính không thực hiện chế độ tự chủ thực hiện 156 triệu đồng/2.027 triệu đồng đạt 7,7% dự toán;

+ Kinh phí đào tạo thực hiện 11,1triệu/ 26 triệu đạt 42,69% dự toán;

Trên đây, là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Giao thông vận tải./.

Chi tiết Thông báo xem file đính kèm

Bản in

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2