Cơ cấu tổ chức

Gđ Hùm 002.jpg

Họ và tên: Võ Văn Hùm

Sinh ngày: 01/7/1961

Quê quán: Nhơn Lý –Thành Phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0913.436.657

Email: humvv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác của Sở Giao thông vận tải.

b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch, đầu tư; các chương trình trọng tâm và công trình trọng điểm; công tác đối ngoại; thu hút các dự án đầu tư từ ngân sách; tổ chức cán bộ; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an toàn giao thông của ngành.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính.

d) Kiêm các chức danh : Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng; Trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

2. Các Phó Giám đốc:

 

img069.jpg

Họ và tên: Nguyễn Nhân Bản 

Sinh ngày: 11/02/1977

Quê quán: xã Nhơn Khánh - huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0914.018.437

Email: bannn.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở thường trực; chủ trì và điều phối hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng và được ủy quyền.

          b) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi , chỉ đạo:

          - Công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản cơ quan Văn phòng Sở;

          - Công tác quản lý nhà nước về giao thông, bao gồm cả đầu tư xây dựng và quản lý, sửa chữa, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; Công tác an toàn giao thông; cải cách hành chính; kỹ thuật công trình và nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

          - Công tác đầu tư xây dựng giao thông đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

        ​  - Công tác tổ chức quản lý duy tu, bảo trì đường bộ, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường do Sở quản lý và được ủy thác quản lý; một số nhiệm vụ khác khi được 

Giám đốc Sở giao cụ thể.

          c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng quản lý Chất lượng công trình, Phòng quản lý Kết cấu hạ tầng; Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ;

          - Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông.

          - Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động liên quan của ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

          d) Kiêm các chức danh: Trưởng Ban An toàn giao thông của Sở; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính và ISO cơ quan; Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật. Trưởng ban phòng chống và khắc phục thiên tai của ngành.

          - Tham gia kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

 

img025.jpg 

Họ và tên Phạm Văn Mạnh   

Sinh ngày: 12/10/1968

Quê quán: xã Việt Thuận - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 0903.537.575

Email: manhpv.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa; công tác đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa; công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công nghiệp cơ khí ô tô; Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao cụ thể.

          b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng: Phòng quản lý Vận tải, phương tiện và người lái;

          - Theo dõi hoạt động Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông.

          c) Kiêm các chức danh: Các ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

 31098.jpg

Họ và tên: Phan Nhật Thanh   

Sinh ngày: 02/04/1980

Quê quán:  Phường Mân Thái - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

 Dân tộc: Kinh

Số điện thoại: 01657.668.668

Email:thanhpn.sgtvt@daknong.gov.vn

 

          a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật; Một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao cụ thể.

          b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở;

          c) Kiêm các chức danh: Các Ban chỉ đạo, Tổ công tác hoặc Hội đồng cấp Tỉnh, cấp Sở.

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2