Hoạt động các hội đoàn thể 04/05/2021

Bảo hiểm xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật là đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần ổn định và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 529.205 người, tăng tăng 7,5 % so với năm 2017. Đạt 102% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Tỷ lệ bao phủ BHYT là 86%, vượt 1,4% so với kế hoạch Chính phủ giao (84,6%), vượt 1,1% so với Nghị quyết Tỉnh ủy giao (84,9%). Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 906 tỷ 33 triệu đồng đạt 100,35% so với kế hoạch, tăng 6,4% so với năm 2017. Nhiều đơn vị hoàn thành và đạt tỷ lệ thu cao như: BHXH huyện Đăk Glong 106,7%, BHXH huyện Đăk R'lấp 104,9%, BHXH huyện Krông Nô 105,6%; BHXH huyện Đăk Song 104,7%…

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; BHXH tự nguyện đạt khá cao. Tính đến hết 31/12/2018, toàn tỉnh đã có 73.072 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 13% so với năm 2017. Số học sinh tham gia BHYT là 104.446 em, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh là 90,5%, tăng 15% so với năm 2017. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.084 người, tăng 83,5% so với năm 2017. Đạt 105% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tập trung đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT như thống kê và công khai danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp, trích nộp đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 03 tháng trở lên BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Qua đó, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến 31/12/2018 là 24.895 triệu đồng, giảm 20,5% so với năm 2017.

Có được được kết quả trên, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT phù hợp, đa dạng và công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đăng các tin bài về các hoạt động thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh và của Ngành. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã mở rộng và nâng cao hiệu quả mạng lưới đại lý thu BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, đã có 81 Đại lý, tăng 16 đại lý với nhân viên thu là 596 người; nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân liên hệ để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục khi có nhu cầu tham gia, tại mỗi thôn, buôn, bon đều có ít nhất một điểm thu BHXH, BHYT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ bảo phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị còn phổ biến, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài đối với doanh nghiệp phá sản, giải thể chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật.

Năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời giải quyết và chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định; tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT. Tiếp tục triển khai giao dịch điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên sâu về nội dung và đa dạng về hình thức, tiếp cận người dân tại các khu dân cư, thôn buôn, nhằm giúp người dân, người lao động, đơn vị sử dụng lao động hiểu được quyền, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Bản in

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
0
4
4
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2